O nas

Kim jesteśmy

Kim jesteśmy?

Celem Carlson Investments są inwestycje w spółki lub przedsiębiorstwa o charakterze technologicznym, charakteryzujące się innowacją produktową lub procesową. Firma jest szczególnie chętna do inwestowania w projekty z branży FinTech, MedTech i CleanTech. Carlson Investments ma wszechstronny i doświadczony zespół inwestycyjny, który wpływa na skuteczność projektów, w które inwestuje. Poprzez gromadzenie ludzi z dużym doświadczeniem w dziedzinie inwestycji kapitałowych w jednym podmiocie jesteśmy firmą inwestycyjną, która umożliwia efektywne wsparcie rozwoju przedsiębiorstw, w które decydujemy się inwestować.

Who we are ?

The goal of Carlson Investments are investments in companies or business enterprises of a technological nature characterized by product or process innovation. The company is particularly eager to invest in projects from the FinTech, MedTech and CleanTech industries, Carlson Investments has a comprehensive and experienced investment team which affects the effectiveness of the projects it invests in. By gathering people with extensive experience in the field of capital investments in one entity, we are the investment company that enables efficient support for the development of businesses in which we decide to invest.