Dividend

Posted on

ROK 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta Uchwałą nr 5/2020 z dnia 2 września 2020 r. w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 r., postanowiło przeznaczyć część zysku netto w kwocie 55 402,16 zł, tj. 0,02 zł na akcję, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. W uchwale wskazano, że dzień dywidendy ustalono na dzień 14 września…

Company authorities

Posted on

ZARZĄD | MANAGEMENT BOARD: Aleksander Gruszczyński – Prezes Zarządu | President of the Management Board   RADA NADZORCZA | SUPERVISIORY BOARD: Łukasz Marczuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej | Chairman of the Supervisory Board Paweł Szewczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | Vice Chairman of the Supervisory Board Kinga Dębicka – Członek Rady Nadzorczej | Member of…

Shareholding structure

Posted on

Struktura akcjonariatu AKCJONARIUSZ: LICZBA AKCJI: PROCENT KAPITAŁU: PROCENT GŁOSÓW NA WZ: Carlson Ventures International Ltd. 3.772.112 56.12% 56.12% Bouchard et Cie SA 1.017.658 15.14% 15.14% Artur Jędrzejewski 946.565 14,08% 14,08% Pozostali Inwestorzy 985.350 14,66% 14,66% OGÓŁEM 6.721.685 100,00% 100,00% KAPITAŁ SPÓŁKI 1. Wysokość kapitału zakładowego: 26 886 740,00 ZŁ 2. Liczba akcji wszystkich emisji: 6.721.685…

Corporate governance

Posted on

CARLSON INVESTMENTS S.A Articles of Association CARLSON INVESTMENTS S.A. Regulations of the Supervisory Board CARLSON INVESTMENTS S.A. Regulations of the General Meeting CARLSON INVESTMENTS S.A Regulations of the Management Board CARLSON INVESTMENTS S.A National Court Register    

EBI reports

Posted on

ROK 2021 14-06-2021 | Current report no.21/2021 – Monthly Report May 2021 14-06-2021 | Current report no.20/2021 – Registration of an increase in the share capital 08-06-2021 | Annual report no.19/2021 – Position of the Management Board together with the opinion of the Supervisory Board on the auditor’s reservation to the audit opinion on the…

ESPI reports

Posted on

ROK 2021 15-06-2021 | Current report no.15/2021 – Notification of change in shareholding in the total number of votes 15-06-2021 | Current report no.14/2021 – Notification on reaching the threshold of 15% of the total number of votes 15-06-2021 | Current report no.13/2021 – Notification of going below the threshold of 15% of the total…

Periodic Reports

Posted on

ROK 2021 CI S.A. Quarterly Report 1 Q 2021 ROK 2020 Correction activity reports CARLSON INVESTMENTS S.A. and the CARLSON INVESTMENTS GROUP 2020 CI S.A. Annual Report 2020 implementation CI S.A. Annual Report 2020 CI S.A. QUARTERLY REPORT 4Q2020 Correction CI S.A. Quarterly Report 4Q2020 CI S.A. Raport kwartalny IV CI S.A. Raport kwartalny III…

Coverage of the debut

Posted on

RELACJA Dziewietnastego maja zadebiutowała na rynku NewConnect spółka Hotblok. Spółka Hotblok jest 90. firmą notowaną na alternatywym rynku giełdowym i 7. która debiutowałą w tym roku. Działalność spółki Hotblok polega na produkcji i sprzedaży systemu materiałów budowlanych w opracowanej przez siebie technologii. System budowlany Hotblok obejmuje wieloelementowy, nowatorski zestaw materiałów (bloczków) do produkcji jednowarstwowych (nie…

Calendar

Posted on

CI S.A. | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku CI S.A. | Okresy zamknięte w 2021 roku CI S.A | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku CI S.A | Okresy zamknięte w 2020 roku 2019 | CI S.A. okresy zamknięte w 2019 r. 2019 | Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2019 2016…