Archiwum autora pidraf

Oświadczenia

14 października, 2019 1:46 pm Published by Napisz komentarz

Oświadczenie Prezes Zarządu – Aleksander Gruszczyński Oświadczenie członka RN – Grzegorz Kubica Oświadczenie członka RN – Łukasz Marczuk Oświadczenie członka RN – Paweł Szewczyk Oświadczenie członka RN – Damian Goryszewski


Życiorysy zawodowe

14 października, 2019 1:46 pm Published by Napisz komentarz

Aleksander Gruszczyński – Prezes Zarządu Łukasz Marczuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej Paweł Szewczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Kinga Dębicka – Członek Rady Nadzorczej Grzegorz Kubica – Członek Rady Nadzorczej Damian Goryszewski – Członek Rady Nadzorczej


Walne zgromadzenie

14 października, 2019 1:45 pm Published by Napisz komentarz

WALNE ZGROMADZENIA 2021 CI S.A. Ogłoszenie ZWZ 2021-07-05 CI S.A. Projekty uchwał ZWZ 2021-07-05 CI S.A. Instrukcja głosowania  ZWZ 2021-07-05 CI S.A. Wzór pełnomocnictwa ZWZA 2021-07-05 CI S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2020 CI S.A. treść uchwał NWZ 2021-03-31 CVI Ltd zgłoszenie kandydatury do RN Damian Goryszewski – życiorys  kandydata CI S.A. ogłoszenie NWZ 2021-03-31 CI…


Kalendarium

14 października, 2019 1:44 pm Published by Napisz komentarz

CI S.A. | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku CI S.A. | Okresy zamknięte w 2021 roku CI S.A | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku CI S.A | Okresy zamknięte w 2020 roku 2019 | CI S.A. okresy zamknięte w 2019 r. 2019 | Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2019 2016…


Relacja z debiutu

14 października, 2019 1:44 pm Published by Napisz komentarz

RELACJA Dziewietnastego maja zadebiutowała na rynku NewConnect spółka Hotblok. Spółka Hotblok jest 90. firmą notowaną na alternatywym rynku giełdowym i 7. która debiutowałą w tym roku. Działalność spółki Hotblok polega na produkcji i sprzedaży systemu materiałów budowlanych w opracowanej przez siebie technologii. System budowlany Hotblok obejmuje wieloelementowy, nowatorski zestaw materiałów (bloczków) do produkcji jednowarstwowych (nie…


Raporty okresowe

14 października, 2019 1:44 pm Published by Napisz komentarz

ROK 2021 CI S.A. Raport kwartalny I ROK 2020 CI S.A. Sprawozdanie Zarządu 2020 korekta CI S.A. Raport roczny za 2020 r. – uzupełnienie CI S.A. Raport roczny za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z badania NBR CI S.A. Raport kwartalny IV – korekta CI S.A. Raport kwartalny IV CI S.A. Raport kwartalny III CI…


Raporty ESPI

14 października, 2019 1:43 pm Published by Napisz komentarz

ROK 2021 15-06-2021 | Raport bieżący nr 15/2021 – zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów 15-06-2021 | Raport bieżący nr 14/2021 – zawiadomienie o osiągnięciu progu 15 % w ogólnej liczbie głosów 15-06-2021 | Raport bieżący nr 13/2021 – zawiadomienie o zejściu poniżej progu 15 % 08-06-2021 | Raport bieżący nr 12/2021…


Raporty EBI

14 października, 2019 1:43 pm Published by Napisz komentarz

ROK 2021 14-06-2021 | Raport bieżący nr 21/2021 – raport miesięczny za maj 2021r. 14-06-2021 | Raport bieżący nr 20/2021 – rejestracja podwyższenia kapitał 08-06-2021 | Raport roczny nr 19/2021 – stanowisko Zarządu w sprawie zastrzeżenia 08-06-2021 | Raport bieżący nr 18/2021 – zwołanie ZWZ na dzień 2021-07-05 08-06-2021 | Raport roczny nr 17/2021- uzupełnienie…


Prezentacje i dokumenty

14 października, 2019 1:43 pm Published by Napisz komentarz

Carlson Group Presentation – 26.04.2021 HOTBLOK dokument informacyjny serii L HOTBLOK dokument informacyjny serii I J K HOTBLOK dokument informacyjny emisja serii A B C D E G


Ład korporacyjny

14 października, 2019 1:42 pm Published by Napisz komentarz

REGULAMIN ZARZĄDU § 1 Zarząd CARLSON IVESTMENTS S.A. zwany dalej Zarządem jest organem statutowym Spółki i działa na podstawie przepisów: – ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks Spółek Handlowych ( Dz. U. Nr 95 poz.1037 ) – Statutu Spółki – niniejszego regulaminu opracowanego na podstawie artykułu 21 Statutu Spółki I POSTANOWIENIA OGÓLNE…