Archiwum autora adaniel

Dywidenda

21 maja, 2021 1:28 pm Published by Napisz komentarz

ROK 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta Uchwałą nr 5/2020 z dnia 2 września 2020 r. w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 r., postanowiło przeznaczyć część zysku netto w kwocie 55 402,16 zł, tj. 0,02 zł na akcję, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. W uchwale wskazano, że dzień dywidendy ustalono na dzień 14 września 2020 roku. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 23…


Animator rynku

12 sierpnia, 2020 8:51 am Published by Napisz komentarz

Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 812 84 40, fax 33 812 84 42 e-mail: bdm@bdm.com.pl www.bdm.com.pl NIP 547-02-44-972, REGON 070425363, KRS 0000008665.


Dematerializacja akcji

12 sierpnia, 2020 8:48 am Published by Napisz komentarz

03-11-2020 | Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji CARLSON INVESTMENTS S.A. 13-10-2020 | Czwarte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia niezdematerializowanych akcji CARLSON INVESTMENTS S.A. 22-09-2020 | Trzecie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji CARLSON INVESTMENTS S.A. 01-09-2020 | Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji CARLSON INVESTMENTS S.A. 11-08-2020 | Pierwsze wezwanie…